Hanne Jørgensen

bosatt i sør
med røtter og hjerte i nord
med foto som lidenskap
utforsker
historier og minner
ytre og indre landskap
søker det enkle
lyset
stillheten

Hanne Jørgensen

Kontakt:
Hanne Jørgensen,
hanne.hjdesign@gmail.com
tlf: 47 01 34 27
 Hanne Jørgensen Foto
 hannejorgensenphoto